Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.03.2017 23:03 - Кибалион, част 3
Автор: occult Категория: Други   
Прочетен: 64 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 15.03.2017 23:06


Глава III
МЕНТАЛНА ТРАНСМУТАЦИЯ
"Умът (както и металите и елементите) може да бъде променян от състояние в състояние, от степен в степен, от положение в положение, от полюс в полюс, от вибрация във вибрация. Истинската Херметична трансмутация представлява Ментално изкуство."

Както казахме, херметиците били първите алхимици, астролози и психолози, като Хермес е създателят на тези школи на мисълта. От астрологията се е развила съвременната астрономия; от алхимията е възникнала съвременната химия; от мистичната психология се е развила съвременната психология с различните й школи. Но не трябва да се предполага, че древните са били в неведение относно това, което съвременните научни направления считат, че е тяхно изключително и специално завоевание. Записите, гравирани върху камъни в древния Египет, убедително показват, че древните са притежавали пълно и изчерпателно познание по астрономия. Самото изграждане на пирамидите е демонстрация на връзката между техния замисъл и усвояването на астрономията. Освен това те не са били невежи и в областта на химията, защото фрагменти от древните съчинения показват, че са познавали химическите свойства на нещата. Всъщност древните теории в сферата на физиката постепенно се потвърждават от последните открития на съвременната наука, особено онези, свързани със състава на материята. Не трябва също така трябва да се предполага, че не са били запознати с така наречените съвременни открития в психологията - напротив, египтяните били твърде вещи в науката за психиката, в частност в онези раздели, които съвременните научни школи пренебрегват, но които въпреки всичко са възникнали под името "психическа наука", а това обърква днешните психолози и ги кара с нежелание да признават, че "в края на краищата в това може би има нещо".
Истината е, че под материалната химия, астрономия и психология (т.е. психологията на нейния етап на "действие на мозъка") древните притежавали познание за трансценденталната астрономия, наречена астрология; за трансценденталната химия, наречена ал¬химия; за трансценденталната психология, наречена мистична психология. Те притежавали Вътрешното знание, както и Външното знание, докато съвременните учени разполагат единствено с последното. Сред многобройните тайни клонове на познанието, притежавани от херметиците, бил и този, известен като Ментална трансмутация, съставляващ предмета на настоящия урок.
"Трансмутация" е термин, който обикновено се използва за означаване на древното изкуство за превръщането на металите - в частност на обикновените метали в злато. Думата Transmute означава "да променя от една природа, форма или субстанция в друга; да преобразувам" (Уебстър). И съответно "Ментална трансмутация" означава изкуството на промяната и преобразуването на психичните състояния, форми и условия в други. По този начин можете да разберете, че Менталната трансмутация представлява "Изкуството на Менталната химия", ако харесвате този термин - форма на практическа Мистична психология.
Но това означава много повече, отколкото ви се струва на пръв поглед. Трансмутацията, алхимията или химията на Ментално ниво имат, разбира се, достатъчно важни последици и ако изкуството се ограничи само с това, то пак ще бъде един от най-важните клонове на науката, известни на човека. Това обаче е само началото. Нека видим защо!
Първият от Седемте херметични принципа е Принципът на менталността, чиято аксиома е "ЦЯЛОТО е Умът; Светът е Ментален", което означава, че Основната реалност на Света е Умът; а самият Свят е Ментален, т. е. "съществува в Ума на ЦЯЛОТО". Ще се спрем на този Принцип в следващите уроци, но нека разгледаме следствието от него, ако приемем, че той е истината.
Ако Светът е Ментален по своята природа, в такъв случай Менталната трансмутация трябва да представлява изкуството на ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА СВЕТА, наред с промяната на Материята, Силата и Ума. Вие разбирате следователно, че Менталната трансмутация наистина е "Магия", за която древните автори са имали толкова много да кажат в своите мистични произведения и относно която са дали толкова малко практически наставления. Ако Всичко е Ментално, в такъв случай изкуството, позволяващо на някой да преобразува менталните състояния, трябва да превръща Майстора в човек, който контролира материалните условия, както и тези, които обикновено се наричат "ментални". Всъщност само напредналите Ментални алхимици са били способни да достигнат до степента на силата, необходима, за да се контролират грубите физически състояния, например контролът върху елементите на Природата, предизвикването или спирането на бури, предизвикването или спирането на земетресения и други мащабни природни катаклизми. Но това, че такива хора са съществували и съществуват и днес, е въпрос на ревностна вяра за всички напреднали окултисти от всички школи. Най-добрите учители убеждават своите ученици, че Майсторите съществуват и притежават такива способности, предизвиквайки преживявания, които потвърждават тези убеждения и твърдения. Тези Майстори не правят публични демонстрации на способностите си, а се стремят към уединение и отбягват човешките тълпи, за да вървят по-успешно по Пътя на Постижението. Споменаваме тяхното съществуване на този етап, просто за да привлечем вниманието ви към факта, че силата им е изцяло Ментална и функционира в сферата на по-висшата Ментална трансмутация, подчиняваща се на Херметичния принцип на менталността. "Светът е мента¬лен." - Кибалион.
Но учениците и херметиците от по-ниска степен в сравнение с Майсторите - Посветените и Учителите -са способни свободно да работят на Менталното ниво, в сферата на Менталната трансмутация. Всъщност всичко онова, което наричаме "психически феномени", "мен¬тално въздействие", "ментална наука", "феномени на новата мисъл" и т.н., функционира в същата обща сфера, защото има само един принцип, който действа, независимо с какво име ще бъде наречено явлението.
Ученикът и практикуващият Ментална трансмутация действа на Ментално ниво, преобразувайки менталните състояния, условия и т.н. в други според различни формули, повече или по-малко ефикасни. Различните "лечения", "утвърждения", "отхвърляния" и т.н. на школите на менталната наука са просто формули на Херметичното изкуство, често твърде несъвършени и ненаучни. Повечето от съвременните практикуващи са твърде невежи в сравнение с древните Майстори, тъй като им липсва фундаменталното познание, върху което се основава работата.
С помощта на Херметичните методи могат да се променят или преобразуват не само менталните състояния и т.н. на нечий Аз, но и състоянията на другите хора могат и непрекъснато се променят по този начин, обикновено несъзнателно, но често и съзнателно, от някой, който познава законите и принципите, когато засегнатите хора не са запознати с принципите на самозащита. И дори нещо повече - както много ученици и практикуващи съвременната ментална наука знаят, всяко материално състояние, зависещо от ума на другите хора, може да бъде променено или преобразувано в съответствие с ревностното желание, воля и "третиране" на човека, желаещ променени условия на живот. В момента обществеността е така повърхностно информирана относно тези неща, че не считаме за необходимо да го обсъждаме надълго и нашироко, тъй като целта ни на този етап е просто да посочим Херметичния принцип и изкуство, които са в основата на различните форми на практиката, добра и лоша, защото силата може да се използва в противоположни посоки в съответствие с Херметичния принцип на противоположностите.
В тази малка книга ще изложим основните принципи на Менталната трансмутация, така че всеки, който я прочете, да може да разбере Основните принципи, и по този начин да притежава Универсалния ключ, който ще отключи многобройните врати на Принципа на противоположностите.
Сега ще преминем към разглеждане на първия от седемте Херметични принципа - Принципът на менталността, в който е обяснена истината, че "ЦЯЛОТО е Умът; Светът е Ментален", по думите на Кибалион. От нашите ученици изискваме тяхното задълбочено внимание и внимателно изучаване на този велик Принцип, тъй като той действително е Основният принцип на цялата Херметична философия и на Херметичното изкуство на Менталната трансмутация.


Глава IV
ЦЯЛОТО
"Под и зад Света на Времето, Пространството и Промяната, винаги се открива Субстанциалната реалност - Фундаменталната истина."
   "Субстанция" означава "това, което е в основата на всички външни явления; същностната реалност; нещото в себе си" и т.н. "Субстанциална" означава "наистина съществуваща; същностният елемент; реалната" и други. "Реалност" означава "състоянието да си реален, истински, траещ, валиден, фиксиран, постоянен, действителен" и т.н.
Най-отдолу и като основа на всички външни прояви или явления винаги трябва да съществува Субстанциална реалност. Това е Законът. Човек, разглеждайки Света, чиито елемент е той, не забелязва нищо друго, освен промяна на материята, на силите и менталните състояния. Вижда, че в действителност нищо не Е, а че всичко се ОБРАЗУВА и ПРОМЕНЯ. Нищо не остава неизменно - всичко се ражда, развива, умира; точно в момента, в който дадено нещо достига своя връх, то започва да запада; законът за ритъма функционира непрекъснато - не съществува реалност, трайно качество, неподвижност или субстанционал¬ност в каквото и да е и нищо не е постоянно, освен Промяната. Той вижда всички неща да се развиват от други неща и да се разтварят в други неща - едно непрекъснато действие и противодействие, вливане и изливане, създаване и разрушаване, градеж и упадък, раждане, растеж, смърт. Нищо не оцелява, освен Промяната. И ако той е мислещ човек, разбира, че всички тези променящи се неща трябва да не са нищо друго, освен явления или прояви на една и съща Основна сила - на някаква Субстанциална реалност.
Всички мислители във всички страни и във всички времена са приели необходимостта да постулират съществуването на тази Субстанциална реалност. Всички философии, които заслужават това име, са се основавали върху тази мисъл. Хората са дали на тази Субстанциална реалност много имена - някои са я нарекли Бог (с най-различни имена), други са я нарекли "Безкрайната и Вечна Енергия", други са се опитали да я нарекат "Материя" - но всички са признавали нейното съществуване. Тя е очевидна сама по себе си - не се нуждае от доказателство.
В тези уроци сме последвали примера на някои от най-известните световни мислители, древни и съвременни херметични Майстори и сме нарекли тази Основна сила, тази Субстанциална реалност, с херметичното име "ЦЯЛОТО", термин, който според нас е най-подходящ в сравнение с всички останали, използвани от Човека за ТОВА, което е извън границите на имената и термините.
Приемаме и пропагандираме възгледа на великите херметични мислители от всички времена, както и този на просветлените души, които са достигнали по-висшите нива на съществуване и които твърдят, че вътрешната природа на ЦЯЛОТО е НЕПОЗНАВАЕМА. Това трябва да е така, защото нищо освен самото ЦЯЛО не може да схване собствената си природа и битие. Херметиците вярват и учат, че ЦЯЛОТО "в себе си" е и трябва винаги да бъде НЕПОЗНАВАЕМО. Те разглеждат всички теории, предположения и спекулации на теолозите и метафизиците по отношение на вътрешната природа на ЦЯЛОТО просто като някакви детински усилия на смъртния ум да разбере тайната на Безкрайното. Подобни усилия винаги са претърпявали неуспех и винаги ще претърпяват неуспех поради самото естество на задачата. Този, който се стреми към подобни изследвания, се лута в лабиринта на мисълта, докато изгуби всякакъв здрав разум, действие или поведение и стане напълно негоден за задачата на живота. Той е като катерица, която тича неистово по преградите на въртящото се колело в клетката си, пътувайки безспир, без да достигне до никъде -накрая тя все още е затворник, намиращ се на мястото, откъдето е тръгнал.
Още по-самонадеяни са онези, които се опитват да припишат на ЦЯЛОТО собствената си индивидуалност, качества, свойства, характеристики и атрибути, приписвайки на ЦЯЛОТО човешки емоции, чувства и характеристики, дори до най-незначителните качества на хората като ревност, податливост към ласкателства и гордост, желание за жертвоприношения и култове и всички останали отживелици от детството на човечеството. Подобни идеи не са достойни за израстналите мъже и жени и бързо биват отхвърлени.
(Тук може би е подходящо да заявим, че ние правим разлика между религия и теология - между философия и метафизика. Религията, според нас, означава интуитивното разбиране на съществуването на ЦЯЛОТО, както и връзката на човека с него; докато теология означава опитите на хората да му припишат индивидуалност, качества и характеристики. Техните теории се отнасят до неговите дела, воля, желания, планове и замисли и включват предположението им за функцията на "средните хора" между ЦЯЛОТО и хората. Според нас философията означава изследване на познаваемите и мислими неща, докато метафизиката означава опит изследването да се изнесе извън границите и да се пренесе в непознаваемите и немислими сфери, при това със същата тенденция като тази на теологията. Следователно както религията, така и философията за нас са неща, които имат корени в Реалността, докато теологията и метафизиката са като счупени тръстикови стъбла, чиито корени са в плаващите пясъци на невежеството, без да предоставят нищо друго освен най-несигурната опора за ума или душата на Човека. Ние не настояваме нашите ученици да приемат посочените дефиниции, а просто ги споменаваме, за да посочим позицията си. Във всеки случай в уроците ни ще чуете съвсем малко за теологията и метафизиката.)
Но макар че основната природа на ЦЯЛОТО е Непознаваема, съществуват определени истини, свързани с нейното съществуване, които човешкият ум установява, че е принуден да приеме. Проверката на тези съобщения представлява подходящ предмет на изследване, особено когато са в съответствие със съобщенията на Просветлените на по-високите нива. За това изследване сега ви каним.
"На ТОВА, което е Фундаменталната истина - Субстанционалната реалност -не може да се даде име, но Мъдреците я наричат ЦЯЛОТО."
"В своята Същност ЦЯЛОТО е НЕПОЗНАВАЕМО."
"Но съобщението на Разума трябва да се приеме радушно и да се отнасяме към него с уважение."
Човешкият разум, чиито съобщения трябва да приемаме, доколкото изобщо мислим, ни информира относно ЦЯЛОТО за следното, при това без да се опитваме да махнем булото на Непознаваемото:
(1) ЦЯЛОТО трябва да бъде ВСИЧКО, което РЕАЛНОСТТА ПРЕДСТАВЛЯВА. Нищо не може да съществува извън ЦЯЛОТО, иначе ЦЯЛОТО не би било ЦЯЛОТО.
(2) ЦЯЛОТО трябва да бъде БЕЗКРАЙНО, защото няма нищо друго, което да определи, ограничи, огради, да постави граници или да намали ЦЯЛОТО. То трябва да е Безкрайно във Времето или ВЕЧНО; трябва да е съществувало винаги, защото не съществува нищо друго, което някога да го е създало, защото никога от нищо не може да възникне нещо и ако то някога "не е било", дори и за един-единствен миг, то нямаше "да бъде" и сега - то трябва да съществува вечно, защото не съществува нищо, което да го разруши и то никога не може да "не бъде", дори и за миг, защото нещо никога не може да се превърне в нищо. Трябва да е Безкрайно в Пространството - трябва да е Навсякъде, защото не съществува място извън ЦЯЛОТО; не може да бъде друго, освен непрекъснатост в Пространството, без прекъсване, спиране, отделяне или преставане, защото не съществува нещо, което да прекъсне, раздели или спре неговата непрекъснатост, и нещо, с което да се "запълнят празнините". То трябва да бъде Безкрайно по Сила, или Абсолютно, защото нищо не може да го ограничи, огради, сдържи или причини - то не е подчинено на никаква друга Сила, защото не съществува друга Сила.
(3) ЦЯЛОТО трябва да бъде НЕИЗМЕННО или да не е подложено на промяна в действителната си природа, защото не съществува нещо, което да предизвика промени в него, нещо, в което то да може да се промени, нито от което да произлезе неговата промяна. Към него не може да се добави, от него не може да се извади; не се увеличава, нито намалява; не става по-голямо, нито по-малко в каквото и да е отношение. То трябва винаги да е било и трябва винаги да остане точно такова, каквото е в момента - ЦЯЛОТО - никога не е имало, няма и никога няма да има нещо друго, в което то може да се промени.
След като ЦЯЛОТО е Безкрайното, Абсолютното, Вечното и Неизменното, от това трябва да следва, че нищо, което е крайно, изменяемо, нетрайно и причинено, не може да бъде ЦЯЛОТО. И тъй като не съществува Нищо извън ЦЯЛОТО в Реалността, в такъв случай всички подобни крайни неща трябва да бъдат като Нищо в Реалността. Не се отчайвайте, нито се плашете - не се опитваме да ви заведем в сферата на християнската наука под прикритието на Херметичната философия. Съществува Примиряване на това привидно противоречиво състояние на нещата. Бъдете търпеливи, ще стигнем и до него.
Забелязваме около нас това, което се нарича "Материя" и което образува физическата основа на всички форми. Дали ЦЯЛОТО не е просто Материя? Съвсем не! Материята не може да прояви Живота или Ума и тъй като Животът и Умът се проявяват в Света, ЦЯЛОТО не може да бъде Материя, тъй като нищо не се издига по-високо от собствения си източник - нищо никога не се проявява в следствие, което да не се е криело в причината; нищо не се проявява като следствие, ако преди това не е било включено в дадена предпоставка. Освен това съвременната наука ни информира, че не съществува такова нещо като Материя - че това, което ние наричаме Материя, е просто "забавена енергия или сила", т.е. енергия или сила с по-ниска честота на трептене. Както един съвременен автор писа: "Материята се превърна в Мистерия." Дори материалистичната наука се отказа от теорията за "Материята" и сега се гради върху основата на "Енергията".
В такъв случай дали ЦЯЛОТО е просто Енергия или Сила? Не е Енергия или Сила в смисъла, в който материалистите използват тези термини, тъй като тяхната енергия и сила са слепи, механични неща, лишени от Живот или Ум. Животът и Умът никога не могат да се развият от сляпата Енергия или Сила, поради посочената преди малко причина: "Нищо не може да се издигне по-високо от своя източник, нищо не може да се развие, ако преди това не се съдържа, нищо не може да се прояви в следствието, ако не присъства в причината." И така, ЦЯЛОТО не може да бъде просто Енергия или Сила, защото, така да се каже, тогава не биха съществували такива неща като Живот и Ум. Ние знаем най-добре това, тъй като сме Живи и използваме Ума, за да разглеждаме самия този въпрос, а същото важи и за онези, които твърдят, че Енергията или Силата е Всичко.
Какво в такъв случай стои по-високо от Материята или Енергията, за които ние знаем, че съществуват в Света? ЖИВОТЪТ И УМЪТ! Животът и Умът във всичките им разнообразни степени на разгръщане! "В такъв случай, ще попитате вие, нима искате да ни кажете, че ЦЯЛОТО е ЖИВОТЪТ и УМЪТ?" Нашият отговор е и "да", и "не". Ако имате предвид Живота и Ума по начина, по който ние, незначителните смъртни, ги познаваме, казваме "не"! ЦЯЛОТО не е това! "Какъв вид Живот и Ум имате предвид тогава?", ще попитате вие.
Отговорът е: "ЖИВИЯТ УМ, доколкото става въпрос за нещо, което е над това, което смъртните познават под тези думи, тъй като Животът и Умът са по-висши от механичните сили или материята - БЕЗКРАЙНИЯТ ЖИВ УМ, сравнен с крайния Живот и Ум." Имаме предвид това, което имат предвид просветлените души, когато произнасят почтително думата "ДУХ".
"ЦЯЛОТО" е Безкрайният жив ум - Просветленият го нарича ДУХ!Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: occult
Категория: Други
Прочетен: 1395
Постинги: 9
Коментари: 0
Гласове: 0
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031